Värmdö Bryggeri

Värmdö Bryggeri gav mig i uppdrag att utveckla ett nytt designkoncept för bryggeriets standardsortiment av flasköl. I uppdraget ingick även att renodla den befintliga logotypen; en stiliserad bild av Grönskär fyr, som ligger i Värmdö kommun.

I de färdiga etiketterna fick fyren en bärande roll och håller på så sätt samman identiteten mellan etiketterna. Totalt arbetades 13 olika etiketter fram, varav två etiketter togs fram för bryggeriets julöl.

PRODUKTION: Grafisk identitet, förpackningsdesign.

FOTO: ©Johan Carlson