Armémuseum

Utställningen ”I rikets hemliga tjänst” handlar om en tämligen okänd del av Sveriges 1900-talshistoria. Det är berättelsen om hur svenska kvinnor, ofta med betydande risker, arbetade med underrättelseverksamhet under andra världskriget. Utställningen har producerats av Armémuseum och visas från den 20 februari 2020. Mitt uppdrag var att ta fram det övergripande kommunikationskonceptet för utställningen, samt att tillämpa detta i olika enheter.

PRODUKTION: Koncept och produktion av bland annat utställningsaffisch, annonser samt material för sociala medier

FOTO: ©Anton Svedberg